Wczorajszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów C-139/22 jest korzystny dla kredytobiorców. W komentarzu udzielonym dla Wyborczej mecenas Bochenek wyjaśnia co Frankowicze zyskają dzięki wydanemu orzeczeniu.

Co postanowił TSUE w sprawie Frankowiczów?


Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  podkreśla znaczenie pełnej transparentności zapisów umownych i uczciwości w stosunkach między konsumentami a przedsiębiorcami.


Niezależnie od indywidualnej sytuacji każdego z kredytobiorców, obowiązek informacyjny spoczywający na banku musi być tożsamy względem każdego konsumenta, zarówno w przedmiocie przekazywanych informacji, jak i obowiązku sformułowania treści umowy w sposób prosty, jednoznaczny i zrozumiały.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Nowy Wyrok TSUE frankowiczów mbank Bochenek Kancelaria

Wyrok C-139/22 – Jakie są najważniejsze założenia TSUE?

  • Skutek wpisania klauzuli do rejestru klauzul abuzywnych: Trybunał wyraźnie potwierdził, że wpisanie nieuczciwej klauzuli umownej do rejestru klauzul abuzywnych, prowadzonego przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skutkuje nieważnością całej umowy kredytowej. Co więcej, jeśli sporna umowa poddawana ocenie sądu zawiera klauzule, których treść jest tożsama z treścią  postanowienia wpisanego na listę klauzul abuzywnych, sąd z urzędu może uznać je za nieuczciwe bez konieczności oceny ich abuzywności. W ocenie mec. Bochenka to przyspieszy procedowanie spraw przez polskie sądy.
  • Wybór uczciwej klauzuli: Jeśli konsument miał możliwość wyboru między klauzulą uczciwą a klauzulą nieuczciwą, to zgodnie z wyrokiem TSUE, fakt, że konsument wybrał klauzulę uczciwą (chodzi o spłatę bezpośrednio w CHF), nie uzdrawia umowy kredytowej obarczonej zapisami niedozwolonymi (wadliwy mechanizm przeliczeniowy w kontekście spłaty w PLN).
  • Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy (banku): TSUE jednoznacznie potwierdził, że przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia pełnej informacji konsumentowi, nawet jeśli konsument posiada specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie. Obowiązek ten wynika z potrzeby zapewnienia ochrony konsumentom i umożliwienia im dokładnego zrozumienia skutków umowy.

Warto zauważyć, że wyrok TSUE ma na celu wzmocnienie ochrony konsumentów i eliminację nieuczciwych klauzul umownych w umowach kredytowych, niezależnie od ich wiedzy czy pozycji w danej dziedzinie.

Więcej informacji na stronie Wyborczej.