Dnia 12. Października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej poruszy temat tzw. bezumownego korzystania z kapitału. Czego mogą spodziewać się Frankowicze?

Pomoc-frankowiczom

Bezumowne korzystanie z kapitału

Temat bezumownego korzystania z kapitału był już niejednokrotnie poruszany przez sądy krajowe. Aktualnie, w polskich sądach toczą się procesy przeciwko kredytobiorcom, w których banki domagają się opłat za korzystanie z kapitału. Do tej pory jednak żaden z sądów nie opowiedział się po stronie banków. Powództwa są jednogłośnie przez sądy oddalane. Również nasza kancelaria reprezentuje Klientów w tego typu sprawach. Jedną z nich jest sprawa o sygn. I C 1783/21, w której Sąd oddalił powództwo uznając je za przedwczesne. Banki żądają opłat w przypadku uznania przez sąd umowy za nieważne. Są jednak przypadki, w których banki domagają się opłat mimo, że nie zapadły jeszcze wyroki stwierdzające nieważność umowy kredytowej (poniekąd banki w takiej sytuacji same wskazują na nieważność umów zanim uczyni to sąd).

Prawnicy reprezentujący Frankowiczów zgodnie wskazują, że działania banków mają na celu głównie powstrzymanie kredytobiorców przed kierowaniem spraw wadliwych umów kredytowych na drogę postępowania sądowego. Część kredytobiorców, z obawy przed dotkliwymi konsekwencjami finansowymi, przed którymi przestrzegają banki, rezygnuje z wytoczenia powództwa.

Żądania banków bezzasadne

Zgodnie z treścią Dyrektywy unijnej 93/13, prawo jednoznacznie stoi po stronie konsumentów. Spodziewany wyrok, mający zapaść w oparciu o wspomnianą dyrektywę, powinien zdecydowanie zakończyć falę kolejnych powództw przeciwko kredytobiorcom jak i „anulować” toczące się już procesy.

Szacuje się, że wyrok TSUE będzie spójny z wcześniejszą prokonsumencką linią orzeczniczą i przyczyni się do kolejnej fali powództw przeciwko bankom. Co więcej, nie jest wykluczone, że otworzy kredytobiorcom kolejną możliwość dochodzenia roszczeń w sporach z bankami z tytułu korzystania przez banki z ich kapitału (Sąd, który skierował pytanie do TSUE również porusza wątek mówiący o możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału przez kredytobiorców).

Zdaniem prawników korzystny wyrok TSUE w tym zakresie pozytywnie wpłynie na rozpoznawanie spraw Złotówkowiczów, jeśli w przyszłości sądy również będą opowiadać się za nieważnością umów złotowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Prawo.pl