Co z ugodami w sprawach frankowych? Jak donosi portal bankier.pl jeden z największych banków PKO BP pilotażowo testuje możliwe ścieżki zawierania ugód z kredytobiorcami. Natomiast, znaczna część banków podchodzi do kwestii ugód w formule zaproponowanej przez przewodniczącego KNF ze sporą rezerwą. Większość z banków, oczekuje na stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy, które ma zapaść w formie uchwały wydanej przez pełen skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Planowany termin tego posiedzenia został wyznaczony na 2 września 2021 r.

Jakie są możliwości zawarcia ugody frankowej?

Z informacji podanych przez bankier.pl, otrzymanych z Departamentu Komunikacji Korporacyjnej wynika, że PKO BP testuje dwie ścieżki możliwości zawierania ugód. Pierwsza z nich dotyczy spraw znajdujących się na drodze sądowej. Druga możliwość związana jest z prowadzeniem mediacji zmierzających do zawarcia ugody przed Sądem Polubownym przy KNF.

PKO BP wskazało, że uruchomienie procesu zawierania ugód, powinno ruszyć jesienią. Przesunięcie tego procesu tłumaczone jest koniecznością dostosowania propozycji ugodowej do wymagań postawionych przez KNF tj. przedstawiania również warunków ugody zawierających stałe oprocentowanie, a nie jak do tej pory zmienne.

Co warto zweryfikować przed zawarciem ugody w sprawie kredytu frankowego?

Zastanawiając się nad możliwością skorzystania z przedstawionej przez bank propozycji ugodowej, z pewnością należy zweryfikować kilka rzeczy. Do najważniejszych należą przede wszystkim zaproponowane warunki ugody, jej treść oraz wartości wpływające na koszt kredytu jak, wysokość marży oraz wysokość stawki referencyjnej Wibor. Analizując swoją sytuację i rozważając czy kierując się w stronę sporu sądowego, czy ugody, warto również zapoznać się z ostatnimi statystykami wygranych spraw przez frankowiczów, które w czerwcu wyniosły blisko 93%.

Szczegółowe informacje dotyczące propozycji ugodowych oraz okoliczności na które warto zwrócić uwagę, zawarliśmy w artykule dedykowanym porównaniu ugody z drogą sądową.

Prawnicy frankowiczów zwracają uwagą na kilka kwestii!

W przygotowanej przez portal bankier.pl publikacji odnoszącej się do propozycji ugodowych przedstawianych przez PKO BP, komentarza udzielił radca prawny Wojciech Bochenek, który wskazał kilka istotnych czynników, które powinny być zweryfikowane przed zawarciem ugody.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na konieczność zmiany stawki z Libor na Wibor. Dodatkowo, nie może nam umknąć, że parametr Wibor jest dziś najniższy w historii i wynosi ok. 0,21 p.p. (dla Wibor 3M). Historycznie Wibor przyjmował wartości zbliżające się do 19 p.p, natomiast przed pandemią wartość ta oscylowała w granicach ok. 2 p.p.

Zdaniem mec. Bochenka:

„Mówiąc obrazowo, dziś wartość WIBOR jest jak kurs franka w 2008 r., może okazać się kolejną pułapką dla kredytobiorców.”

Dodatkowo radca prawny zwrócił uwagę, że nie wszystkim kredytobiorcom będzie opłacało się zawarcie ugody, ale to wymaga już indywidualnej oceny każdego przypadku i przedstawionej symulacji. W zakresie przeanalizowania umowy zachęcamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.

Na zakończenie warto dodać, że w treści ugody zapewne znajdują się zapisy, które będą pozbawiały kredytobiorców możliwości dochodzenia roszczeń do banku. Tak więc zawarcie ugody powinno zmierzać do definitywnego zakończenia sporu.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z całością publikacji na portalu bankier.pl .