Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, jaki w 2008 roku zaciągnęli państwo Dziubak. W toku postępowania po stronie frankowiczów opowiedział się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Rzecznik Praw Obywatelskich.  Umowa kredytowa została unieważniona z uwagi na zastosowaną wadliwą konstrukcję indeksacji

Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy państwem Dziubak a Raiffeisen o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie sprawę o unieważnienie umowy z uwagi na nieuczciwe – w ich opinii – postanowienia dotyczące zastosowanego mechanizmu indeksowania, które umożliwiały bankowi jednostronne i dowolne określanie kursu walut.

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w odpowiedzi na pytania prejudycjalny, z jakimi wystąpił Sąd Okręgowy w Warszawie. Trybunał uznał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to do sądu krajowego należy ocena skutku uznania postanowienia umownego za niedozwolone, co w niniejszej sprawie skutkowało nieważnością. Sąd trafnie wskazał, że dyrektywa 93/13 ma chronić konsumenta, a nie przedsiębiorcę, więc oceny umowy i jej skutków należy ocenić z punktu widzenia konsumenta. – komentuje mecenas Wojciech Bochenek. – Sama dyrektywa nie zmierza do unieważnienia umowy, jednak skutki jej zastosowania mogą przybrać taki rezultat, co miało miejsce w dzisiejszym wyroku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu.