Unieważnienie umowy kredytowej państwa Dziubak

3 stycznia 2020

Unieważnienie umowy kredytowej państwa Dziubak

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, jaki w 2008 roku zaciągnęli państwo Dziubak. W toku postępowania po stronie frankowiczów opowiedział się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Rzecznik Praw Obywatelskich.  Umowa kredytowa została unieważniona z uwagi na zastosowaną wadliwą konstrukcję indeksacji

Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy państwem Dziubak a Raiffeisen o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie sprawę o unieważnienie umowy z uwagi na nieuczciwe – w ich opinii – postanowienia dotyczące zastosowanego mechanizmu indeksowania, które umożliwiały bankowi jednostronne i dowolne określanie kursu walut.

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w odpowiedzi na pytania prejudycjalny, z jakimi wystąpił Sąd Okręgowy w Warszawie. Trybunał uznał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to do sądu krajowego należy ocena skutku uznania postanowienia umownego za niedozwolone, co w niniejszej sprawie skutkowało nieważnością. Sąd trafnie wskazał, że dyrektywa 93/13 ma chronić konsumenta, a nie przedsiębiorcę, więc oceny umowy i jej skutków należy ocenić z punktu widzenia konsumenta. – komentuje mecenas Wojciech Bochenek. – Sama dyrektywa nie zmierza do unieważnienia umowy, jednak skutki jej zastosowania mogą przybrać taki rezultat, co miało miejsce w dzisiejszym wyroku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu.

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


PKO BP chce ugód czy zabezpieczenia swoich roszczeń?

Bank PKO BP dnia 4. października uruchomił proces zawierania ugód z kredytobiorcami. Do tej pory

Czytaj więcej
sredni-NBP

Kurs średni NBP w sprawach frankowych – argumentacja prawna kontra argumentacja banków

Na początku września TSUE rozpatrując sprawę węgierską wskazał na możliwość zastąpienia abuzywnych zapisów umownych średnim

Czytaj więcej
wygrane-wrzesien

Wygraliśmy 71 spraw frankowych we wrześniu!

Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć naszej kancelarii pora na podsumowanie ostatniego miesiąca, który pod każdym względem

Czytaj więcej

Czy mediacja przed KNF przerywa bieg przedawnienia banków?

Program ugód PKO BP, który wystartował 4. października br. nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem

Czytaj więcej