Unieważnienie umowy kredytowej państwa Dziubak

3 stycznia 2020

Unieważnienie umowy kredytowej państwa Dziubak

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, jaki w 2008 roku zaciągnęli państwo Dziubak. W toku postępowania po stronie frankowiczów opowiedział się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Rzecznik Praw Obywatelskich.  Umowa kredytowa została unieważniona z uwagi na zastosowaną wadliwą konstrukcję indeksacji

Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy państwem Dziubak a Raiffeisen o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie sprawę o unieważnienie umowy z uwagi na nieuczciwe – w ich opinii – postanowienia dotyczące zastosowanego mechanizmu indeksowania, które umożliwiały bankowi jednostronne i dowolne określanie kursu walut.

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w odpowiedzi na pytania prejudycjalny, z jakimi wystąpił Sąd Okręgowy w Warszawie. Trybunał uznał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to do sądu krajowego należy ocena skutku uznania postanowienia umownego za niedozwolone, co w niniejszej sprawie skutkowało nieważnością. Sąd trafnie wskazał, że dyrektywa 93/13 ma chronić konsumenta, a nie przedsiębiorcę, więc oceny umowy i jej skutków należy ocenić z punktu widzenia konsumenta. – komentuje mecenas Wojciech Bochenek. – Sama dyrektywa nie zmierza do unieważnienia umowy, jednak skutki jej zastosowania mogą przybrać taki rezultat, co miało miejsce w dzisiejszym wyroku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu.

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


Gdzie powinno odbyć się postępowanie sądowe

Ugody w sprawach frankowych.

Co z ugodami w sprawach frankowych? Jak donosi portal bankier.pl jeden z największych banków PKO

Czytaj więcej
korespondencja-frankowicze

Odbiór korespondencji z banku a sprawy frankowe

Pandemia i panujące obostrzenia są w dalszym ciągu obecne w wielu dziedzinach naszego życia. Jaki

Czytaj więcej
TSUE-ochrona-konsumenta

Zgodnie z decyzją TSUE ochrona prawna przysługuje każdemu konsumentowi – C-198/20

Aktywność Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach wykładni przepisów dyrektywy 93/13 jest w ostatnim czasie

Czytaj więcej
statystyki-frankowicze

Rekordowe statystyki Frankowiczów w czerwcu

Czerwiec okazał się rekordowy pod względem ilości zapadłych wyroków w sprawach frankowych. Udało się dotrzeć

Czytaj więcej