Unieważnienie umowy kredytowej państwa Dziubak

3 stycznia 2020

Unieważnienie umowy kredytowej państwa Dziubak

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, jaki w 2008 roku zaciągnęli państwo Dziubak. W toku postępowania po stronie frankowiczów opowiedział się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także Rzecznik Praw Obywatelskich.  Umowa kredytowa została unieważniona z uwagi na zastosowaną wadliwą konstrukcję indeksacji

Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy państwem Dziubak a Raiffeisen o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy wnieśli do Sądu Okręgowego w Warszawie sprawę o unieważnienie umowy z uwagi na nieuczciwe – w ich opinii – postanowienia dotyczące zastosowanego mechanizmu indeksowania, które umożliwiały bankowi jednostronne i dowolne określanie kursu walut.

3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w odpowiedzi na pytania prejudycjalny, z jakimi wystąpił Sąd Okręgowy w Warszawie. Trybunał uznał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to do sądu krajowego należy ocena skutku uznania postanowienia umownego za niedozwolone, co w niniejszej sprawie skutkowało nieważnością. Sąd trafnie wskazał, że dyrektywa 93/13 ma chronić konsumenta, a nie przedsiębiorcę, więc oceny umowy i jej skutków należy ocenić z punktu widzenia konsumenta. – komentuje mecenas Wojciech Bochenek. – Sama dyrektywa nie zmierza do unieważnienia umowy, jednak skutki jej zastosowania mogą przybrać taki rezultat, co miało miejsce w dzisiejszym wyroku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu.

Wojciech Bochenek

Wojciech Bochenek

Radca Prawny

wojciech.bochenek@bochenekiwspolnicy.pl

Komplementariusz w Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspert prawa bankowego i praw konsumenta. Posiada wieloletnie doświadczenie...czytaj więcej

Czytaj również


Argumenty prawne kontra argumenty ekonomiczne – polemika z tezami prof. L. Balcerowicza

W ostatnim czasie w mediach temat dotyczący sporu o kredyty frankowe był wielokrotnie poruszany. Niewątpliwie

Czytaj więcej

Działanie sądów i rozpatrywanie spraw frankowych w czasie pandemii koronawirusa (Covid-19)

Panujący stan pandemii spowodowany wirusem SARS-CoV-2 (Covid-19) wpływa na wszystkie obszary życia gospodarczego, społecznego oraz

Czytaj więcej

Frankowicze nadal wygrywają – statystyki z marca

Podsumowując ilość rozstrzygnięć w sprawach frankowych w marcu, można zauważyć utrzymujący się - korzystny trend

Czytaj więcej

Kwiecień nowym miesiącem frankowiczów?

Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata! Nie da się ukryć, że kwiecień jest

Czytaj więcej