W czerwcu 2023r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała ponad 1000 wyroków w sprawach frankowych toczących się przed sądami I i II instancji.

Coraz więcej wyroków prawomocnych w sprawach frankowych

W ubiegłym miesiącu nasza kancelaria uzyskała łącznie 223 wyroki prawomocne w sprawach Frankowiczów! W maju było ich dokładnie  118.

W 96 proc. przypadków sądy uznały umowę kredytową za nieważną. Dla porównania, w maju br. sądy ustaliły nieważność umowy kredytowej we wszystkich naszych sprawach toczącymi się przed sądami II instancji. W czerwcu w pięciu przypadkach sądy przekazały sprawy do ponownego rozpatrzenia sądom pierwszoinstancyjnym. Jedna ze spraw zakończyła się odfrankowieniem umowy.

W przypadku wyroków sądów II instancji, wyroki korzystne uzyskało 98 proc. naszych Klientów.

ile wyroków prawomocnych ma kancelaria bochenek

Przeciwko którym bankom uzyskaliśmy najwięcej prawomocnych rozstrzygnięć w czerwcu?

  • mBank S.A. (43 wyroki)
  • PKO BP S.A. (33 wyroki)
  • Bank BPH S.A. (28 wyroków)
  • Getin Noble Bank S.A. (26 wyroków)
  • Raiffeisen Bank International AG i Bank Millennium S.A. (po 25 wyroków)

Czerwiec 2023r. – Wyroki w sprawach frankowych

Jeśli chodzi o statystyki wszystkich zapadłych wyroków w sądach I instancji, 96 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła dominujące rozstrzygnięcie. W czerwcu zakończono w ten sposób 93 proc. sporów.

Łącznie w czerwcu uzyskaliśmy  1050 wyroków w sprawach frankowych!

kancelaria frankowicze

Spośród ponad 1000 zapadłych wyroków, zaledwie 14 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W 5 przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 35 sprawach (około 4 proc. spośród wszystkich spraw) oddaliły nasze powództwo. Z naszych obserwacji jednak wynika, że sądy II instancji przeważnie zmieniają niekorzystne wyroki frankowe sądów I instancji a zdecydowana większość z nich kończy się nieważnością umowy.