W grudniu 2022r. nasza kancelaria uzyskała łącznie 847 wyroków w sprawach frankowych. Wśród nich znalazło się 138 korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń prawomocnych.

Frankowicze – rekordowe wygrane

W ubiegłym miesiącu Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała 138 wyroków prawomocnych! Do tej pory najwięcej orzeczeń sądów II instancji (108) odnotowaliśmy w listopadzie 2022r.

Spośród wszystkich uzyskanych orzeczeń prawomocnych, sądy aż 130 razy uznały umowę kredytową za nieważną. W siedmiu przypadkach zdecydowały o utrzymaniu umowy w obrocie prawnym po usunięciu z niej zapisów niedozwolonych (tzw. odfrankowienie umowy). Natomiast w pięciu przypadkach sądy zdecydowały o przekazaniu spraw do ponownego rozpatrzenia sądom I instancji. W jednej ze spraw nasze powództwo zostało oddalone – w tym jednym przypadku podejmiemy nadzwyczajne środki zaskarżenia.

Najwięcej wyroków zapadło przeciwko mBank S.A. (37). Na drugim miejscu znalazł się Bank Millennium S.A. (21), na trzecim PKO BP S.A. (20). Niewiele mniej (19) wyroków zapadło przeciwko Raiffeisen Bank International IG oraz Santander Bank Polska S.A. (18).

Podsumowując, w przypadku wyroków prawomocnych, 99 proc. z nich rozstrzygnięto na korzyść kredytobiorców.

frankowicze

Grudzień – Wyroki CHF

Jeśli chodzi o statystyki wszystkich zapadłych wyroków w sądach I i II instancji, 97 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła przeważające rozstrzygnięcie (94 proc.)

Łącznie w grudniu uzyskaliśmy 847 wyroków w sprawach frankowych!

Spośród ponad ośmiuset zapadłych wyroków, zaledwie 22 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W dwóch przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 22 sprawach oddaliły nasze powództwo. W tych sprawach sporządzone zostaną apelacje.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Nasze Wyroki, w której publikujemy informacje o wybranych prawomocnych rozstrzygnięciach.