Od sierpnia br. kredytobiorcy posiadający kredyty złotówkowe mają możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Niektóre z wymogów formalnych dotyczących składania wniosków, mogą świadczyć o celowym działaniu banków mającym zniechęcić kredytobiorców ze skorzystania z przygotowanego przez rząd rozwiązania.

Biuro rzecznika finansowego w okresie 28.07.22-18.08.22 otrzymało ponad 2100 zgłoszeń wskazujących na nieprawidłowości związane z realizacją wniosków dotyczących wakacji kredytowych.

Jednym z nich jest niewydłużanie okresu obowiązywania stałej stopy oprocentowania wskazanego w umowie o czas trwania wakacji kredytowych.  Co więcej, skorzystanie z wakacji kredytowych może wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową.

W mojej ocenie, skorzystanie z przysługującego kredytobiorcom prawa do wakacji kredytowych nie może wywoływać żadnych negatywnych konsekwencji. Kredytobiorcy nie mogą być karani przez banki za wprowadzone rozwiązania prawne – twierdzi radca prawny Wojciech Bochenek.

kancelaria frankowicze

Wakacje kredytowe

W przypadku niektórych banków, znacznym utrudnieniem jest konieczność składania osobnych wniosków do każdej raty kredytowej. Zdaniem mec. Bochenka takie praktyki są sprzeczne z ustawą.

W tym wypadku banki nie powinny czynić żadnych utrudnień. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie wakacji kredytowych powinny być zgłaszane do banku w ramach reklamacji. Jeżeli reklamacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wówczas warto poinformować o nieprawidłowościach Rzecznika Finansowego lub UOKiK – podsumowuje Wojciech Bochenek.

Więcej informacji na portalu Prawo.pl