7 grudnia 2023r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny korzystny wyrok dla Frankowiczów. Sprawa TSUE C-140/22 dotyczyła powództwa przeciwko mBank S.A.

Jaki wyrok wydał TSUE?

W najnowszym wyroku dla Frankowiczów, TSUE wypowiedział się w kwestii składania przez kredytobiorców oświadczenia przed sądem o skutkach nieważności umowy kredytowej wskazując, że nie jest ono konieczne do uznania przez sąd umowy za nieważną. Jak wyjaśnia radca prawny Wojciech Bochenek, to powinno przyspieszyć procesy sądowe. Dodatkowo, dzięki takiemu podejściu TSUE, kredytobiorcy mogą liczyć na wyższe odsetki ustawowe za opóźnienie, gdyż zgodnie z wykładnią Trybunału momentem od którego należy je liczyć jest złożenie reklamacji do banku lub wezwanie banku do zapłaty a nie złożenie w sądzie wspomnianego wyżej oświadczenia. To oznacza, że Frankowicze mogą zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych z tytułu samych odsetek!

Ugody dla Frankowiczów a proces sądowy

Banki utrzymuja, że zawarcie ugody frankowej jest rozwiązaniem szybszym niż oczekiwanie nawet kilku lat na wyrok sądowy. Natomiast w dzisiejszym wywiadzie mecenas Bochenek przypomina o czerwcowym wyroku TSUE C-287/22, który daje kredytobiorcom możliwość zawieszenia płatności rat na czas procesu sądowego z bankiem. To adekwatna rekompensata za czas oczekiwania na wyrok.

Prawnik podkreśla, że w Jego ocenie ugody są korzystne dla banków natomiast kredytobiorcy mogą uzyskać najwięcej na drodze postępowania sądowego. Obecnie już 70 proc. sądów uwzględnia wnioski kredytobiorców o wstrzymanie rat.

Kredyty konsumenckie –  co oznacza sankcja kredytu darmowego?

Umowy kredytów konsumenckich (złotówkowych) także moga zawierać zapisy niedozwolone, które mogą prowadzić do skutecznego podważenia umowy z bankiem przed sądem. Więcej o sankcji kredytu darmowego piszemy w artykule: Darmowy kredyt dla Złotówkowiczów – kiedy można skutecznie podważyć zapisy umowy PLN?