Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej CHF może stanowić zachętę dla osób posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, które zwlekały z wytoczeniem pozwu przeciwko bankowi.

 

Wyrok TSUE to impuls do działania dla kolejnych Frankowiczów

Wojciech Bochenek, Radca Prawny z Kancelarii Radów Prawnych Bochenek i Wspólnicy udzielił komentarza na portalu www.inwestycje.pl oceniając, że „Dzisiejszy wyrok może być bodźcem dla tych Frankowiczów, którzy zwlekali jeszcze z pozwaniem banku, obawiając się roszczeń odwetowych. Nawet pomimo tego, że zgodnie ze statystykami rynkowymi, banki i tak przegrywają 97% takich spraw. Ale po dzisiejszym orzeczeniu TSUE ta statystka powinna jeszcze wzrosnąć”.

Podkreśla również, że w opinii TSUE, ochrona konsumenta, jako osoby o słabszej pozycji na rynku, ma pierwszorzędne znaczenie w ramach prawa europejskiego. Zauważa, że „TSUE jednoznacznie odmówił bankom prawa do roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. Jednocześnie wskazał, że konsumentom mogą przysługiwać dodatkowe roszczenia, jeżeli są one zgodne z celami dyrektywy i zasadą proporcjonalności. Stanowisko Trybunału jest zgodne z treścią dyrektywy 93/13 i spełnia jej cele w zakresie skutku odstraszającego nieuczciwych przedsiębiorców. Banki będę musiały ponieść konsekwencje prawne i finansowe zawarcia w umowach nieuczciwych postanowień umownych”.

TSUE dla Frankowiczów
Wyrok w sprawie możliwości zawieszenia płatności rat

Radca Prawny Wojciech Bochenek odniósł się również do drugiego wyroku, który dziś zapadł, a mianowicie do orzeczenia TSUE w sprawie możliwości zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu sądowego z bankiem.

„Zgodnie z TSUE, zastosowanie takiego środka tymczasowego może być konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności przyszłego orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy kredytu. Co istotne, wg Trybunału takie zabezpieczenie wydaje się tym bardziej konieczne, gdy konsument ten wpłacił do banku kwotę wyższą od kwoty pożyczonej, jeszcze przed wszczęciem postępowania. Ale nie jest to warunek konieczny. Z pewnością skłoni kolejnych frankowiczów do podjęcia działań na drodze sądowej, zamiast decydować się na znacznie mniej korzystne ugody”.

Radca Prawny Wojciech Bochenek

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił wyrok, który stwierdza, że prawo Unii Europejskiej nie zezwala bankom na pobieranie opłat za korzystanie z kapitału udzielonego w ramach kredytu. Jednak nie przeszkadza to konsumentom w żądaniu od banków wynagrodzenia za korzystanie z ich wpłaconych środków.