Wygrana Frankowiczów z Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 1455/20)

12 listopada 2021

Wygrana Frankowiczów z Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 1455/20)

W dniu 12.11.2021r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. o sygn. I C 1455/20.

Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w czerwcu 2008 r,

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 34.428,73 zł oraz 60.524,12 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 18 marca 2020 r. do dnia zapłaty, 

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I ACa 628/21)

Dnia 30. Listopada otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej o sygn. I ACa 628/21

Czytaj więcej

Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I ACa 872/21) – Wyrok Prawomocny

W dniu 30.11.2021r. otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej. Sąd Apelacyjny w Gdańsku po

Czytaj więcej
wyrok-frankowy

Wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. (Sygn. Akt I C 438/21)

W dniu 29 listopada  2021 r. zapadł wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A. i PKO BP S.A.

Dnia 25. listopada br. do naszej kancelarii wpłynęły dwa kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych.

Czytaj więcej