Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

30 marca 2021

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 1014/20 wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta.

Na mocy wyroku sąd:

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami,

-zasądził na rzecz powoda kwotę 36 582,48 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz

-zasądził na rzecz powoda kwotę 11.334 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami.

Sprawa dotyczy kredytu denominowanego zaciągniętego w październiku 2008r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej