W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie, I Wydział Cywilny.

W wyroku Sąd:

– ustalił, że umowa jest nieważna,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 78.333,95 zł z odsetkami od 20.05.2020 r.,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417,00 zł tytułem kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.