Dnia 17.08.2021 zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Umowa kredytowa została zawarta pierwotnie z GE Money Bank S.A. – poprzednikiem prawnym Banku BPH S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 354 800,57 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 11.09.2020 r.

Umowa zdaniem Sądu zawiera postanowienia abuzywne, skutkujące jej nieważnością, nie uzgodnione indywidualnie – umowa zawarta na wzorcu umownym, na który powód nie miał wpływu, w szczególności na klauzulę indeksacji. Sąd wskazał, że doszło do przekroczenia granic swobody umów i zasądził na rzecz powodów zwrot świadczeń zgodnie z żądaniami zawartymi w pozwie.

Wyrok nie jest prawomocny.