Wygrana z Bankiem BPH S.A. (Sygn. Akt I C 381/21)

17 sierpnia 2021

Wygrana z Bankiem BPH S.A. (Sygn. Akt I C 381/21)

Dnia 17.08.2021 zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Umowa kredytowa została zawarta pierwotnie z GE Money Bank S.A. – poprzednikiem prawnym Banku BPH S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 354 800,57 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 11.09.2020 r.

Umowa zdaniem Sądu zawiera postanowienia abuzywne, skutkujące jej nieważnością, nie uzgodnione indywidualnie – umowa zawarta na wzorcu umownym, na który powód nie miał wpływu, w szczególności na klauzulę indeksacji. Sąd wskazał, że doszło do przekroczenia granic swobody umów i zasądził na rzecz powodów zwrot świadczeń zgodnie z żądaniami zawartymi w pozwie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej