Wygrana z Bankiem BPH S.A. (Sygn. Akt I C 381/21)

17 sierpnia 2021

Wygrana z Bankiem BPH S.A. (Sygn. Akt I C 381/21)

Dnia 17.08.2021 zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Umowa kredytowa została zawarta pierwotnie z GE Money Bank S.A. – poprzednikiem prawnym Banku BPH S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 354 800,57 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 11.09.2020 r.

Umowa zdaniem Sądu zawiera postanowienia abuzywne, skutkujące jej nieważnością, nie uzgodnione indywidualnie – umowa zawarta na wzorcu umownym, na który powód nie miał wpływu, w szczególności na klauzulę indeksacji. Sąd wskazał, że doszło do przekroczenia granic swobody umów i zasądził na rzecz powodów zwrot świadczeń zgodnie z żądaniami zawartymi w pozwie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej