W dniu 17 września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 114.611,89 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem opóźnienia od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił, że umowa kredytu nie istnieje,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.832 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sąd uznał że umowa kredytu jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.

Na uwagę zasługuje tempo rozpoznania sprawy – wyrok zapadł już po 4 miesiącach od momentu złożenia pozwu do sądu.