Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt II C 766/20)

14 czerwca 2021

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt II C 766/20)

W dniu 14 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt II C 766/20.

Sąd zasądził:

-od pozwanego na rzecz powoda kwotę 85.155,50 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 listopada 2019 r.,

-od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.641,45 zł tytułem kosztów postępowania i zarządził zwrot niewykorzystanej części zaliczki w wysokości 1.815 zł na rzecz powoda.

Sąd uznał, że zarówno klauzula wprowadzająca ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jak i waloryzacyjna były abuzywne i podlegają usunięciu z umowy, która może trwać dalej.

W ocenie sądu klauzule zawarte w umowie są niedozwolone, gdyż naruszały rażąco interes konsumenta oraz w efekcie pozwalały bankowi bez ograniczeń ustalać kurs walut, nie wskazując obiektywnych kryteriów, na jakich się opiera.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej