Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt II C 766/20)

14 czerwca 2021

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt II C 766/20)

W dniu 14 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. akt II C 766/20.

Sąd zasądził:

-od pozwanego na rzecz powoda kwotę 85.155,50 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 listopada 2019 r.,

-od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.641,45 zł tytułem kosztów postępowania i zarządził zwrot niewykorzystanej części zaliczki w wysokości 1.815 zł na rzecz powoda.

Sąd uznał, że zarówno klauzula wprowadzająca ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jak i waloryzacyjna były abuzywne i podlegają usunięciu z umowy, która może trwać dalej.

W ocenie sądu klauzule zawarte w umowie są niedozwolone, gdyż naruszały rażąco interes konsumenta oraz w efekcie pozwalały bankowi bez ograniczeń ustalać kurs walut, nie wskazując obiektywnych kryteriów, na jakich się opiera.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej