W dniu 14.06.2021 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok przeciwko mBank S.A wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie 116.667,84 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 17.10.2019 r. do dnia zapłaty,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów 7917 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania,


-pobrał od pozwanego 1932,82 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest ważna, ale zawiera klauzule abuzywne

Wyrok jest nieprawomocny.