Wygrana z PKO BP S.A (Sygn. Akt I C 266/20)

12 stycznia 2021

Wygrana z PKO BP S.A (Sygn. Akt  I C 266/20)

Kolejna wygrana Klientów naszej kancelarii. Tym razem sprawa przeciwko Nordea Bank Polska S.A. (aktualnie PKO BP S.A.)

Sąd Rejonowy w Olsztynie, w sprawie o sygnaturze I C 266/20 dnia 12 stycznia 2021r. zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 58.760,92 zł i 3.382,26 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W rozpatrywanej sprawie sąd:

-ustalił brak stosunku prawnego,

uwzględnił w całości roszczenie główne,

-zasądził zwrot kosztów procesu.

Sąd w orzeczeniu powołał się na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dn. 3.10.2019r. (sygn. akt C-260/18), kwestionując tym samym postanowienia umowne odnoszące się do klauzul waloryzacyjnych. Mianowicie, sąd wskazał, że zapisy te nie zostały sformułowane jednoznacznie, co jest przesłanką do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej