Wygrana z PKO BP S.A (Sygn. Akt I C 266/20)

12 stycznia 2021

Wygrana z PKO BP S.A (Sygn. Akt  I C 266/20)

Kolejna wygrana Klientów naszej kancelarii. Tym razem sprawa przeciwko Nordea Bank Polska S.A. (aktualnie PKO BP S.A.)

Sąd Rejonowy w Olsztynie, w sprawie o sygnaturze I C 266/20 dnia 12 stycznia 2021r. zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 58.760,92 zł i 3.382,26 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

W rozpatrywanej sprawie sąd:

-ustalił brak stosunku prawnego,

uwzględnił w całości roszczenie główne,

-zasądził zwrot kosztów procesu.

Sąd w orzeczeniu powołał się na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dn. 3.10.2019r. (sygn. akt C-260/18), kwestionując tym samym postanowienia umowne odnoszące się do klauzul waloryzacyjnych. Mianowicie, sąd wskazał, że zapisy te nie zostały sformułowane jednoznacznie, co jest przesłanką do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej