Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

8 kwietnia 2021

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea Bank Polska S.A.) o sygn. I C 573/20 wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 68.863,99 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1.05.2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił, iż umowa kredytu zawarta pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna,

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 6417 zł tytułem kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że bank miał pełną dowolność w zakresie ustalania kursu CHF co musiało skutkować ustaleniem nieważności umowy kredytowej. Ponadto podkreślił, że kurs ten był ustalany jednostronnie a mechanizm przeliczeniowy nie został kredytobiorcom jednoznacznie przedstawiony, ani w trakcie podpisywania umowy ani podczas jej trwania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej