Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

8 kwietnia 2021

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea Bank Polska S.A.) o sygn. I C 573/20 wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 68.863,99 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 1.05.2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił, iż umowa kredytu zawarta pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna,

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 6417 zł tytułem kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że bank miał pełną dowolność w zakresie ustalania kursu CHF co musiało skutkować ustaleniem nieważności umowy kredytowej. Ponadto podkreślił, że kurs ten był ustalany jednostronnie a mechanizm przeliczeniowy nie został kredytobiorcom jednoznacznie przedstawiony, ani w trakcie podpisywania umowy ani podczas jej trwania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej