Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

13 października 2021

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Na mocy orzeczenia Sąd:


-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 137.446,59 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 24 marca 2020 r.;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt zawartej w grudniu 2009 r. pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego;

– zasądził od pozwanego na rzecz każdego powoda kwotę po 2153,33 zł z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku. 


Sąd uznał że umowa kredytu jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


Wyrok przeciwko mBank S.A. (Sygn. akt I ACa 628/21)

Dnia 30. Listopada otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej o sygn. I ACa 628/21

Czytaj więcej

Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I ACa 872/21) – Wyrok Prawomocny

W dniu 30.11.2021r. otrzymaliśmy kolejny prawomocny wyrok w sprawie frankowej. Sąd Apelacyjny w Gdańsku po

Czytaj więcej
wyrok-frankowy

Wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. (Sygn. Akt I C 438/21)

W dniu 29 listopada  2021 r. zapadł wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A. i PKO BP S.A.

Dnia 25. listopada br. do naszej kancelarii wpłynęły dwa kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych.

Czytaj więcej