W dniu 14 czerwca 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Na mocy orzeczenia Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 72.713,95 zł,
– ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy,
– zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6 417 zł.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji. Podkreślił również fakt, że przeliczenie kwoty kapitału jak i rat kredytu opierało się o tabelę, ustalaną wyłącznie przez bank.

Wyrok zapadł już po pierwszej rozprawie, nie jest prawomocny.