Dnia 31 maja br. Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie o sygn.akt II C 1042/20 ogłosił korzystny wyrok dla Frankowiczów.

Po rozpoznaniu sprawy Sąd:

-ustalił, że stosunek prawny wynikający z umowy kredytu zawartej w marcu 2008 r. nie istnieje w związku z nieważnością,

-zasądził łącznie od pozwanego na rzecz powodów kwotę 352.966,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22.01.2020 r.,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem kosztów postępowania.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji. Wyrok nie jest prawomocny.