Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 418/20)

2 marca 2021

Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 418/20)

Dnia 2 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny wydał wyrok p-ko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 418/20)

Sąd po rozpoznaniu sprawy:

-ustalił, iż umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008r. z Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie – jest nieważna;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 96.324,44 zł oraz kwotę 24.076,96 CHF (dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt sześć franków szwajcarskich 96/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej