Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 418/20)

2 marca 2021

Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 418/20)

Dnia 2 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny wydał wyrok p-ko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 418/20)

Sąd po rozpoznaniu sprawy:

-ustalił, iż umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008r. z Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie – jest nieważna;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 96.324,44 zł oraz kwotę 24.076,96 CHF (dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt sześć franków szwajcarskich 96/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej