Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 418/20)

2 marca 2021

Wyrok Bank Millennium (Sygn. Akt I C 418/20)

Dnia 2 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny wydał wyrok p-ko Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 418/20)

Sąd po rozpoznaniu sprawy:

-ustalił, iż umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2008r. z Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie – jest nieważna;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 96.324,44 zł oraz kwotę 24.076,96 CHF (dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt sześć franków szwajcarskich 96/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej