W dniu 22 kwietnia 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Częstochowie.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego  na rzecz powodów 26.214,57 zł i 51.448,74 CHF z odsetkami za opóźnienie od 18.01.2020 r.,

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytowej,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów 12.038 zł z tytułu kosztów procesu.

Warto podkreślić fakt, że pozew w przedmiotowej sprawie został skierowany do sądu na początku bieżącego roku.

Sprawa dotyczy kredytu denominowanego zaciągniętego w sierpniu 2008r.

Wyrok jest nieprawomocny.