Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 204/20)

8 września 2020

Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 204/20)

W dniu 08.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie w sprawie o sygn. akt I C 204/20 w pełni podzielił zgłoszoną przez nas argumentację w zakresie wad prawnych umowy kredytowej powiązanej z kursem waluty obcej i zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 51.029,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami zastępstwa procesowego.

Na uwagę zasługuje tempo rozpoznania sprawy, gdyż pozew został złożony do sądu w lutym, a wyrok zapadł po niecałych 8 miesiącach i dwóch rozprawach.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w 2007r. z Getin Bank S.A. (aktualnie Getin Noble Bank S.A.)

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego odnoszące się do niedozwolonych klauzul przeliczeniowych. Sąd, rozpoznając sprawę pokreślił, iż określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów, ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, jest nietransparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej