Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 204/20)

8 września 2020

Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 204/20)

W dniu 08.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie w sprawie o sygn. akt I C 204/20 w pełni podzielił zgłoszoną przez nas argumentację w zakresie wad prawnych umowy kredytowej powiązanej z kursem waluty obcej i zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 51.029,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami zastępstwa procesowego.

Na uwagę zasługuje tempo rozpoznania sprawy, gdyż pozew został złożony do sądu w lutym, a wyrok zapadł po niecałych 8 miesiącach i dwóch rozprawach.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w 2007r. z Getin Bank S.A. (aktualnie Getin Noble Bank S.A.)

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego odnoszące się do niedozwolonych klauzul przeliczeniowych. Sąd, rozpoznając sprawę pokreślił, iż określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów, ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, jest nietransparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej