Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 572/20)

22 kwietnia 2021

Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt  I C 572/20)

Dnia 22 kwietnia 2021r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 572/20 ustalił nieważność umowy kredytowej.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 192 660,95zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6 657zł z tytułu kosztów procesu.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej pierwotnie z Getin Bank SA w marcu 2006 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej