Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 572/20)

22 kwietnia 2021

Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt  I C 572/20)

Dnia 22 kwietnia 2021r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 572/20 ustalił nieważność umowy kredytowej.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 192 660,95zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6 657zł z tytułu kosztów procesu.

Sprawa dotyczy umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej pierwotnie z Getin Bank SA w marcu 2006 r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej