Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 905/20)

28 kwietnia 2021

Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt  I C 905/20)

Dnia 28 kwietnia 2021r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny ogłosił korzystny wyrok w sprawie frankowej dla naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów kwotę 109 030, 57 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów kwotę 6417zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego zaciągniętego w 2006r., który został całkowicie spłacony.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej