Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 905/20)

28 kwietnia 2021

Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt  I C 905/20)

Dnia 28 kwietnia 2021r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny ogłosił korzystny wyrok w sprawie frankowej dla naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów kwotę 109 030, 57 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów kwotę 6417zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego zaciągniętego w 2006r., który został całkowicie spłacony.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej