Dnia 28 kwietnia 2021r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny ogłosił korzystny wyrok w sprawie frankowej dla naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów kwotę 109 030, 57 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów kwotę 6417zł tytułem zwrotu kosztów procesu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego zaciągniętego w 2006r., który został całkowicie spłacony.

Wyrok nie jest prawomocny.