Wyrok Getin Noble Bank (Sygn. Akt I C 391/20)

15 marca 2021

Wyrok Getin Noble Bank (Sygn. Akt I C 391/20)

Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny dn. 15.03.2021r. po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 391/20 ogłosił korzystny wyrok dla naszego Klienta.

Zgodnie z wyrokiem sąd:

-zasądził na rzecz naszego Klienta od pozwanego Getin Noble Bank kwotę 61884,96 zł i 17193,23 CHF tytułem zwrotu nienależnych świadczeń,

-zasądził na rzecz naszego Klienta od pozwanego Getin Noble Bank kwotę 6874 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej i zastosował teorię dwóch kondykcji.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego. Umowa z bankiem (pierwotnie Getin Bank) została zawarta 2007r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej