Wyrok Getin Noble Bank (Sygn. Akt I C 391/20)

15 marca 2021

Wyrok Getin Noble Bank (Sygn. Akt I C 391/20)

Sąd Okręgowy w Katowicach, I Wydział Cywilny dn. 15.03.2021r. po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 391/20 ogłosił korzystny wyrok dla naszego Klienta.

Zgodnie z wyrokiem sąd:

-zasądził na rzecz naszego Klienta od pozwanego Getin Noble Bank kwotę 61884,96 zł i 17193,23 CHF tytułem zwrotu nienależnych świadczeń,

-zasądził na rzecz naszego Klienta od pozwanego Getin Noble Bank kwotę 6874 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytowej i zastosował teorię dwóch kondykcji.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego. Umowa z bankiem (pierwotnie Getin Bank) została zawarta 2007r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej