W dniu 28 kwietnia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie o sygnaturze akt I C 905/20 został ogłoszony korzystny wyrok na rzecz naszego Klienta.

Na mocy wyroku Sąd:

– zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 109.030,57 zł wraz z ustawowymi odsetkami,

– zasądził od pozwanego kwotę 6.417 zł tytułem kosztów procesu.

Klienci w trakcie procesu spłacili kredyt całkowicie, co skutkowało brakiem podstaw do uwzględnienia roszczenia dotyczącego ustalenia nieważności.

Sprawa dotyczy kredytu indeksowanego zaciągniętego pod koniec 2006r.

Wyrok nie jest prawomocny.