Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt I C 174/21)

17 maja 2021

Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt  I C 174/21)

Dnia 17 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 174/21 ogłosił wyrok przeciwko mBank S.A.

Na mocy wyroku Sąd:

– stwierdził, że sporna umowa kredytu jest nieważna w całości,

– zasądził solidarnie od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 74.544,97 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia 21 maja 2020 roku,

– zasądził solidarnie od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej