Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt I C 174/21)

17 maja 2021

Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt  I C 174/21)

Dnia 17 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 174/21 ogłosił wyrok przeciwko mBank S.A.

Na mocy wyroku Sąd:

– stwierdził, że sporna umowa kredytu jest nieważna w całości,

– zasądził solidarnie od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 74.544,97 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia 21 maja 2020 roku,

– zasądził solidarnie od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej