Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt I C 174/21)

17 maja 2021

Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt  I C 174/21)

Dnia 17 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 174/21 ogłosił wyrok przeciwko mBank S.A.

Na mocy wyroku Sąd:

– stwierdził, że sporna umowa kredytu jest nieważna w całości,

– zasądził solidarnie od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 74.544,97 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia 21 maja 2020 roku,

– zasądził solidarnie od pozwanego mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej