Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 1992/20)

26 maja 2021

Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 1992/20)

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A o sygn. XII C 1992/20 zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 216.891,59 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz 514.271,84 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (co po przeliczeniu daje łącznie sumę ponad 2,3 mln zł).

Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd opowiedział się za ustaleniem nieważności umowy kredytowej. Zdaniem Sądu nie było możliwości odfrankowienia umowy. Podkreślił również fakt dotyczący obarczenia ryzykiem kursowym wyłącznie jednej strony umowy – kredytobiorcy oraz przedstawienie oferty banku w sposób niewystarczająco zrozumiały dla klienta.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej