Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 1992/20)

26 maja 2021

Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 1992/20)

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A o sygn. XII C 1992/20 zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 216.891,59 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz 514.271,84 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (co po przeliczeniu daje łącznie sumę ponad 2,3 mln zł).

Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd opowiedział się za ustaleniem nieważności umowy kredytowej. Zdaniem Sądu nie było możliwości odfrankowienia umowy. Podkreślił również fakt dotyczący obarczenia ryzykiem kursowym wyłącznie jednej strony umowy – kredytobiorcy oraz przedstawienie oferty banku w sposób niewystarczająco zrozumiały dla klienta.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej