Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 1992/20)

26 maja 2021

Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 1992/20)

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A o sygn. XII C 1992/20 zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 216.891,59 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz 514.271,84 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (co po przeliczeniu daje łącznie sumę ponad 2,3 mln zł).

Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd opowiedział się za ustaleniem nieważności umowy kredytowej. Zdaniem Sądu nie było możliwości odfrankowienia umowy. Podkreślił również fakt dotyczący obarczenia ryzykiem kursowym wyłącznie jednej strony umowy – kredytobiorcy oraz przedstawienie oferty banku w sposób niewystarczająco zrozumiały dla klienta.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej