Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 273/20)

29 stycznia 2021

Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 273/20)

Dnia 29 stycznia br. do kancelarii Bochenek i Wspólnicy wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. akt XVIII C 273/20).

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Wydział XVIII Cywilny po rozpoznaniu niniejszej sprawy, przychylił się do przygotowanej przez naszych pełnomocników argumentacji prawnej.

Zgodnie z orzeczeniem sąd:

-zasądził na rzecz Powodów kwotę 40.830,89 złotych,

-zasądził zwrot kosztów postępowania w wysokości: 5.617,00 złotych.

Sąd w uzasadnieniu wyroku, wskazał, że zawarta w umowie kredytowej klauzula indeksacyjna jest abuzywna, jednak po jej eliminacji umowa może nadal być wykonywana.

Zakwestionował także zasadność występowania w umowie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wskazał, że kwota z tego tytułu została pobrana na podstawie niewiążącego zapisu umownego. Zgodnie z orzeczeniem, bank jest zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego z tego tytułu.

Sąd w przedmiotowej sprawie powołał się m.in. na stanowisko TSUE oraz UOKiK.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej