Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 273/20)

29 stycznia 2021

Wyrok mBank S.A. (Sygn. Akt XVIII C 273/20)

Dnia 29 stycznia br. do kancelarii Bochenek i Wspólnicy wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. (sygn. akt XVIII C 273/20).

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Wydział XVIII Cywilny po rozpoznaniu niniejszej sprawy, przychylił się do przygotowanej przez naszych pełnomocników argumentacji prawnej.

Zgodnie z orzeczeniem sąd:

-zasądził na rzecz Powodów kwotę 40.830,89 złotych,

-zasądził zwrot kosztów postępowania w wysokości: 5.617,00 złotych.

Sąd w uzasadnieniu wyroku, wskazał, że zawarta w umowie kredytowej klauzula indeksacyjna jest abuzywna, jednak po jej eliminacji umowa może nadal być wykonywana.

Zakwestionował także zasadność występowania w umowie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Wskazał, że kwota z tego tytułu została pobrana na podstawie niewiążącego zapisu umownego. Zgodnie z orzeczeniem, bank jest zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego z tego tytułu.

Sąd w przedmiotowej sprawie powołał się m.in. na stanowisko TSUE oraz UOKiK.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej