Sąd Rejonowy w Olsztynie dn. 9.03.2021r. w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn. X C 3491/20 ustalił, że umowa kredytowa zawarta w 2008r. jest nieważna.

Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

-zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 64 003,06zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot kosztów procesu w kwocie 8 217zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie .

Cieszymy się, że sąd przychylił się do naszej argumentacji prawnej zmierzającej do unieważnienia umowy kredytowej.

Wyrok nie jest prawomocny.