Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

13 kwietnia 2021

Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A.

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. XVIII C 356/20:


-zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 62 727,16zł,
-zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 10 220,36zł tytułem zwrotu kosztów procesu

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż nie budzi wątpliwości, iż w zawartej umowie kredytowej znajdują się klauzule abuzywne.
W ocenie Sądu umowa może dalej funkcjonować w obrocie prawnym.


Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-pko

Wyrok Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt I C 800/20)

W dniu 12 maja 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez

Czytaj więcej
Frankowicze-wyrok

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 356/20)

W dniu 7 maja 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. (następca Nordea Bank

Czytaj więcej
wyrok-getin

Wyrok Getin Noble Bank (Sygn. Akt I C 905/20)

W dniu 28 kwietnia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie o sygnaturze

Czytaj więcej
wyrok-Getin

Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 905/20)

Dnia 28 kwietnia 2021r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny ogłosił korzystny wyrok w

Czytaj więcej