Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

13 kwietnia 2021

Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A.

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. XVIII C 356/20:


-zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 62 727,16zł,
-zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 10 220,36zł tytułem zwrotu kosztów procesu

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż nie budzi wątpliwości, iż w zawartej umowie kredytowej znajdują się klauzule abuzywne.
W ocenie Sądu umowa może dalej funkcjonować w obrocie prawnym.


Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej