Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

13 kwietnia 2021

Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A.

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. XVIII C 356/20:


-zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 62 727,16zł,
-zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 10 220,36zł tytułem zwrotu kosztów procesu

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, iż nie budzi wątpliwości, iż w zawartej umowie kredytowej znajdują się klauzule abuzywne.
W ocenie Sądu umowa może dalej funkcjonować w obrocie prawnym.


Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej