Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. akt I C 1319/20)

15 kwietnia 2021

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. akt I C 1319/20)

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko PKO BP S.A. o sygn. I C 1319/20 w dniu 15 kwietnia 2021r. wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawartej w grudniu 2007 r. między powodami a stroną pozwaną;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz każdego z powodów kwotę 2.967 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd zastosował teorię salda.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej