Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. akt I C 1319/20)

15 kwietnia 2021

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. akt I C 1319/20)

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko PKO BP S.A. o sygn. I C 1319/20 w dniu 15 kwietnia 2021r. wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu w związku z nieważnością umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawartej w grudniu 2007 r. między powodami a stroną pozwaną;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz każdego z powodów kwotę 2.967 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd zastosował teorię salda.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej