Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 217/20 )

15 kwietnia 2021

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 217/20 )

Dnia 15 kwietnia 2021 roku po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 217/20 Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił wyrok przeciwko PKO BP S.A.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 85 298 zł 36 gr wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wobec stwierdzenia, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta w 2008 roku, jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 7 008 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej