Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 217/20 )

15 kwietnia 2021

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 217/20 )

Dnia 15 kwietnia 2021 roku po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 217/20 Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił wyrok przeciwko PKO BP S.A.

Na mocy wyroku sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 85 298 zł 36 gr wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu wobec stwierdzenia, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta w 2008 roku, jest nieważna;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 7 008 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej