W dniu 7 maja 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. (następca Nordea Bank Polska S.A.) wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie i ustalił nieważność umowy kredytowej.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w wysokości 3450 zł.

Zdaniem sądu umowa jest nieważna. Jednocześnie żądanie zapłaty uiszczonych przez powodów rat jest nienależne z uwagi na zastosowaną przez sąd tzw. teorię salda.

Wyrok nie jest prawomocny.