Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 356/20)

7 maja 2021

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 356/20)

W dniu 7 maja 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. (następca Nordea Bank Polska S.A.) wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie i ustalił nieważność umowy kredytowej.

Na mocy orzeczenia Sąd:

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu w wysokości 3450 zł.

Zdaniem sądu umowa jest nieważna. Jednocześnie żądanie zapłaty uiszczonych przez powodów rat jest nienależne z uwagi na zastosowaną przez sąd tzw. teorię salda.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej