Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 646/20)

30 marca 2021

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 646/20)

W dniu 30 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. (dawna Nordea) o sygn. I C 646/20 wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy orzeczenia sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 76.253,90 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5.03.2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił, iż umowa kredytu  zawarta pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6417 zł tytułem kosztów procesu z ustawowymi odsetkami od daty prawomocności do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczy kredytu denominowanego (zaciągniętego w drugiej połowie 2008r.), który charakteryzuje się tym, że zarówno kwota kredytu jak i zabezpieczenie w postaci hipoteki zostały wyrażone w umowie kredytowej w walucie franka szwajcarskiego, natomiast kredyt został uruchomiony w walucie polskiej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej