Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 646/20)

30 marca 2021

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 646/20)

W dniu 30 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. (dawna Nordea) o sygn. I C 646/20 wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy orzeczenia sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 76.253,90 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5.03.2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił, iż umowa kredytu  zawarta pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6417 zł tytułem kosztów procesu z ustawowymi odsetkami od daty prawomocności do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczy kredytu denominowanego (zaciągniętego w drugiej połowie 2008r.), który charakteryzuje się tym, że zarówno kwota kredytu jak i zabezpieczenie w postaci hipoteki zostały wyrażone w umowie kredytowej w walucie franka szwajcarskiego, natomiast kredyt został uruchomiony w walucie polskiej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-pko

Wyrok Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt I C 800/20)

W dniu 12 maja 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez

Czytaj więcej
Frankowicze-wyrok

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 356/20)

W dniu 7 maja 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. (następca Nordea Bank

Czytaj więcej
wyrok-getin

Wyrok Getin Noble Bank (Sygn. Akt I C 905/20)

W dniu 28 kwietnia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Łodzi w sprawie o sygnaturze

Czytaj więcej
wyrok-Getin

Wyrok Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 905/20)

Dnia 28 kwietnia 2021r. Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny ogłosił korzystny wyrok w

Czytaj więcej