Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 646/20)

30 marca 2021

Wyrok PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 646/20)

W dniu 30 marca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. (dawna Nordea) o sygn. I C 646/20 wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy orzeczenia sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 76.253,90 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 5.03.2020 r. do dnia zapłaty,

-ustalił, iż umowa kredytu  zawarta pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna,

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6417 zł tytułem kosztów procesu z ustawowymi odsetkami od daty prawomocności do dnia zapłaty.

Sprawa dotyczy kredytu denominowanego (zaciągniętego w drugiej połowie 2008r.), który charakteryzuje się tym, że zarówno kwota kredytu jak i zabezpieczenie w postaci hipoteki zostały wyrażone w umowie kredytowej w walucie franka szwajcarskiego, natomiast kredyt został uruchomiony w walucie polskiej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej