Wyrokiem z dnia 17.01.2023r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, V Wydział Cywilny oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od banku na rzecz powodów koszty postępowania apelacyjnego w wysokości 8100 zł.

Sąd uznał, że apelacja banku jest bezpodstawna i nie zasługiwała na uwzględnienie. 

Niniejszy wyrok utrzymuje w mocy wyrok Sądu Okręgowego we Włocławku sygn. I C 483/21 zgodnie z którym Sąd:

– zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powodów kwotę 169.802,44 zł,

– ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy kredytowej,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.468 zł tytułem kosztów procesu.