Wyrok prawomocny przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt II Ca 962/21)

22 grudnia 2021

Wyrok prawomocny przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt II Ca 962/21)

W dniu 22.12.2021 r. zapadł wyrok w II instancji przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Białymstoku, Wydział II Cywilny.


Sąd w całości podzielił ustalenia faktyczne i koncepcję prawną sądu pierwszej instancji (sygn. I C 404/20) w zakresie nieważności umowy kredytowej. Wskazał, że w umowie występują klauzule abuzywne prowadzące do upadku umowy.

Zdaniem Sądu jest to typowy kredyt złotowy, którego zarówno wypłata i spłata następowała w PLN. Ponadto klauzula waloryzacyjna i klauzula ryzyka walutowego stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami i naruszają interes konsumenta.

Sąd Okręgowy w Białymstoku zmienił orzeczenie pierwszej instancji co do pkt 1, w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 53.948,89 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 14.08.2020 r. do dnia 08.12.2021 r., za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów kwoty 209.202,27 PLN, oddalił apelację pozwanego w pozostałym zakresie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 2 700,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd uznał za zasadny i skuteczny podniesiony na etapie apelacji zarzut zatrzymania, dlatego wyrok w tym zakresie został zmieniony.


Wyrok jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej