Dnia 11 października 2021r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Suwałkach.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu,
-zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 139.066,81 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 20 sierpnia 2020r. do dnia zapłaty,
-zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.