Wciąż wielu kredytobiorców boryka się z konsekwencjami kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Jednakże najnowsze orzeczenia sądów na korzyść frankowiczów oraz osiągnięcia Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy dają nadzieję na uzyskanie wyczekiwanej sprawiedliwości. W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny kolejni kredytobiorcy odnieśli zwycięstwo w walce z Bank Millennium S.A.

Wyrok I instancji w sprawie kredytu CHF – wygrana po stronie frankowiczów

Pierwsze orzeczenie, wydane przez Sąd Okręgowy w Białymstoku I Wydział Cywilny dnia 14 marca 2023 r. (Sygn. Akt: I C 1479/22), ustaliło unieważnienie umowy kredytowej zawartej dnia 20 marca 2008 roku między Bank Millennium S.A. a kredytobiorcami.

Dodatkowo, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwoty:

  • 249 233,33 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty;
  • 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10 834 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok II instancji w sprawie kredytu CHF – kolejna wygrana po stronie frankowiczów

Dezycja wyroku I instancji została potwierdzona przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, który w wyroku z dnia 16 maja 2024 r. (Sygn. Akt: I ACa 851/23 ) oddalił apelację Bank Millennium S.A. Dodatkowo, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego te koszty do dnia zapłaty.

Prawomocny wyrok przeciwko Bank Millennium S.A.

Ta kolejna wygrana kredytobiorców stanowi istotny sygnał dla wszystkich poszkodowanych, że walka o sprawiedliwość i ochronę swoich praw przynosi realne rezultaty. Decyzja sądowa potwierdza, że frankowicze nie są bezsilni w starciu z potężnymi instytucjami finansowymi i mogą liczyć na wsparcie profesjonalistów w dziedzinie prawa z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy. To motywacja dla wszystkich, którzy nadal zmagają się z problemami związanymi z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi w obcej walucie, aby podjęli działania i skorzystali z pomocy prawników, którzy potrafią obronić ich interesy.

Kredyt CHF prawomocny wyrok na korzyć frankowiczów

Masz wątpliwości co do swojej umowy kredytowej?

Frankowicze, którzy chcą domagać się swoich praw i podjąć próbę unieważnienia kredytu, mogą liczyć na kompleksowe wsparcie Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia. Nasz zespół doświadczonych prawników od wielu lat specjalizuje się w sprawach związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. Zdobyliśmy zaufanie klientów dzięki skutecznym działaniom na rzecz obrony ich interesów, co udowadnia także wspomniana w niniejszym artykule wygrana frankowiczów. Eksperci z naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu przygotowują indywidualną strategię prawno-finansową, aby pomóc każdemu frankowiczowi w walce o sprawiedliwość i rekompensatę za poniesione straty.

Jakie dokumenty są potrzebne do analizy umowy kredytowej?

Do skompletowania pozwu przeciwko bankowi potrzebna jest umowa kredytowa wraz z jej załącznikami, takimi jak dodatkowe oświadczenia kredytobiorców czy regulamin będący integralną częścią umowy. Warto też uwzględnić wszelkie aneksy, które wpłynęły na treść umowy. Bank powinien udostępnić także informacje dotyczące historii wpłat, spłaty rat kredytu, oprocentowania oraz kosztów związanych z kredytem. Ponadto ważne są dane, takie jak daty i kwoty, dotyczące uruchomienia kredytu w różnych walutach.

Frankowicze, który odnieśli zwycięstwo z Bank Millennium S.A. nie wahali się skontaktować z nami w celu podjęcia działań w kierunku odzyskania swoich praw. W ten sposób przyczynili się do zapewnienia sobie lepszej przyszłości finansowej. Ty też nie musisz czekać dłużej. Skontaktuj się z nami już dziś, aby skorzystać z BEZPŁATNEJ analizy umowy kredytowej i uzyskać profesjonalną pomoc w walce o swoje prawa. Działaj teraz i dołącz do grona zadowolonych klientów Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy!