W dniu 29 listopada  2021 r. zapadł wyrok przeciwko BNP Paribas S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Sąd:

-ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 30.773,70 zł i 10.345,21 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 15 października 2021 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.417 zł zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że umowa kredytu jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.