Wielu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich doświadcza trudności związanych z niestabilnością kursu waluty i nieuczciwymi praktykami banków. Jednak wygrana frankowiczów z Deutsche Bank Polska SA przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi daje nadzieję na sprawiedliwość. Nasza Kancelaria tym samym potwierdza swoją skuteczność w walce z nieetycznymi działaniami banków. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać profesjonalną pomoc prawną i skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy kredytowej. 

Wyrok CHF – frankowicze wygrywają z Deutsche Bank Polska SA

Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny,  wyrokiem wydanym 20 lutego br. w sprawie frankowiczów oddalił apelację Deutsche Bank Polska SA  i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 4.050 zł, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Prawomocność tego wyroku potwierdza wcześniejsze orzeczenie Sądu Okręgowego w Łodzi, II Wydział Cywilny, z dnia 15 września 2022 r. (sygn. II C 156/21). Zgodnie z tym orzeczeniem Sąd unieważnił umowę kredytową dotyczącą kredytu frankowego zawartą w dniu 4 stycznia 2008 roku.

Dodatkowo, zasądzono od Deutsche Bank Polska SA na rzecz powodów kwoty:

  • 73.066,22 zł oraz 16.365,83 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 lutego 2018 roku do dnia zapłaty,
  • oraz 10.943,67 CHF z odsetkami ustawowymi od dnia 11 lutego 2021 roku do dnia zapłaty,
  • a także kwotę 6.417 zł tytułem kosztów procesu.

Prawomocny wyrok przeciwko Deutsche Bank Polska SA

Wygrana frankowiczów z Deutsche Bank Polska SA stanowi ważny sygnał dla wszystkich kredytobiorców. To dowód na skuteczność działań podejmowanych przez naszą Kancelarię w walce z niesprawiedliwymi praktykami banków. Niezależnie od tego, czy jesteś frankowiczem czy innym poszkodowanym kredytobiorcą, zachęcamy do skontaktowania się z nami już dziś. Oferujemy bezpłatną analizę umowy kredytowej i profesjonalną pomoc w walce o Twoje prawa. Nie czekaj dłużej – działaj teraz!