W dniu 13.12.2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:


– zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 319.201,97 zł z odsetkami od 01.01.2020 r.;

– ustalił nieważność umowy kredytu;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot kosztów procesu a ich wyliczenie pozostawił referendarzowi.

Wyrok nie jest prawomocny. Pozew do sądu w przedmiotowej sprawie skierowano dnia 31.03.2021r.