Wciąż wielu kredytobiorców boryka się z konsekwencjami kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej. Jednakże najnowsze orzeczenia sądów na korzyść frankowiczów oraz osiągnięcia Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy dają nadzieję na uzyskanie wyczekiwanej sprawiedliwości. W niedawno ogłoszonym wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny kolejna kredytobiorczyni odniosła zwycięstwo w walce z mBank S.A.

Wyrok I instancji w sprawie kredytu CHF – wygrana po stronie frankowicza

Pierwsze orzeczenie, wydane przez Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny dnia 29 sierpnia 2023 r (Sygn. Akt: I C 2430/22), ustaliło unieważnienie umowy kredytowej zawartej między mBank S.A. a kredytobiorczynią.

Dodatkowo, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwoty:

  • 533.579,46 złotych  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 13 października 2022 roku do dnia zapłaty;
  • 63.174,40 franków szwajcarskich z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 13 października 2022 roku do dnia zapłaty;
  • 11.817 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wyrok II instancji w sprawie kredytu CHF – kolejna wygrana po stronie frankowicza

Dezycja wyroku I instancji została potwierdzona przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny, który w wyroku z dnia 13 maja 2024 r. (Sygn. Akt: V ACa 2602/23) oddalił apelację mBank SA. Dodatkowo, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 8.100 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Prawomocny wyrok przeciwko mBank S.A.

Ta kolejna wygrana kredytobiorczyni stanowi istotny sygnał dla wszystkich poszkodowanych, że walka o sprawiedliwość i ochronę swoich praw przynosi realne rezultaty. Decyzja sądowa potwierdza, że frankowicze nie są bezsilni w starciu z potężnymi instytucjami finansowymi i mogą liczyć na wsparcie profesjonalistów w dziedzinie prawa z Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy. To motywacja dla wszystkich, którzy nadal zmagają się z problemami związanymi z kredytami indeksowanymi lub denominowanymi w obcej walucie, aby podjęli działania i skorzystali z pomocy prawników, którzy potrafią obronić ich interesy.

Kredyt CHF prawomocny wyrok na korzyć frankowiczów

Masz wątpliwości co do swojej umowy kredytowej?

Frankowicze, którzy chcą domagać się swoich praw i podjąć próbę unieważnienia kredytu, mogą liczyć na kompleksowe wsparcie Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy z Wrocławia. Nasz zespół doświadczonych prawników od wielu lat specjalizuje się w sprawach związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. Zdobyliśmy zaufanie klientów dzięki skutecznym działaniom na rzecz obrony ich interesów, co udowadnia także wspomniana w niniejszym artykule wygrana frankowiczów. Eksperci z naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu przygotowują indywidualną strategię prawno-finansową, aby pomóc każdemu frankowiczowi w walce o sprawiedliwość i rekompensatę za poniesione straty.

Jakie dokumenty są potrzebne do analizy umowy kredytowej?

Do skompletowania pozwu przeciwko bankowi potrzebna jest umowa kredytowa wraz z jej załącznikami, takimi jak dodatkowe oświadczenia kredytobiorców czy regulamin będący integralną częścią umowy. Warto też uwzględnić wszelkie aneksy, które wpłynęły na treść umowy. Bank powinien udostępnić także informacje dotyczące historii wpłat, spłaty rat kredytu, oprocentowania oraz kosztów związanych z kredytem. Ponadto ważne są dane, takie jak daty i kwoty, dotyczące uruchomienia kredytu w różnych walutach.

Frankowicze, który odnieśli zwycięstwo z mBank S.A. nie wahali się skontaktować z nami w celu podjęcia działań w kierunku odzyskania swoich praw. W ten sposób przyczynili się do zapewnienia sobie lepszej przyszłości finansowej. Ty też nie musisz czekać dłużej. Skontaktuj się z nami już dziś, aby skorzystać z BEZPŁATNEJ analizy umowy kredytowej i uzyskać profesjonalną pomoc w walce o swoje prawa. Działaj teraz i dołącz do grona zadowolonych klientów Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy!