Wyrok przeciwko mBank (Sygn. Akt XVIII C 297/20)

2 grudnia 2020

Wyrok przeciwko mBank (Sygn. Akt XVIII C 297/20)

Otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko mBank. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w sprawie o sygn. akt XVIII C 297/20 podczas rozprawy z dnia 02.12.2020r. ogłosił wyrok zgodnie z którym:

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 49.185,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

-ustalił, że zawarta przez strony umowa kredytu jest nieważna,

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta zwrot kosztów procesu w wysokości 4617,00 zł.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał na to, że zarówno klauzula waloryzacyjna jak i klauzula zmiennego oprocentowania mają charakter abuzywny.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej