Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 550/20)

9 lutego 2021

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 550/20)

Dnia 9.02.2020r. Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpatrzył pozytywnie sprawę naszego Klienta przeciwko PKO BP S.A. (umowa została pierwotnie zawarta z Nordea Bank Polska S.A.) Sąd uznał umowę za nieważną.

W niniejszej sprawie sąd wydał wyrok zgodnie z którym:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 19.240,46 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 30.05.2020 r.,

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego,

-zasądził od pozwanego koszty procesu w wysokości 4.639, 35 zł.

Sąd w orzeczeniu zastosował teorię salda. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

Pozew w przedmiotowej sprawie został skierowany do sądu 27 lipca 2020r.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej