W dniu 15 grudnia 2021r. zapadł wyrok prawomocny przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Olsztynie o sygn. IX Ca 306/21.

Sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego kwotę 2700 zł tytułem zwrot kosztów postępowania odwoławczego.Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie o sygn. I C 266/20 z dnia 12 stycznia 2021 r. zasądzający od pozwanego kwotę 58.760,92 zł i 3.382,26 CHF i ustalający, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu.