Wyrok przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

26 listopada 2020

Wyrok przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Z dumą informujemy, iż w dniu 26.11.2020r. Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłosił wyrok w sprawie o sygn. akt I C 404/20. Wyrok dotyczy kredytu denominowanego zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Sąd po rozpoznaniu sprawy stwierdził nieważność umowy kredytu zasądzając tym samym na rzecz naszego Klienta kwotę 143 646,62 zł oraz zwrot opłat sądowych i kosztów procesu (na łączną kwotę 6417, 00zł).

Na szczególną uwagę zasługuje krótki czas wydania wyroku w sprawie, gdyż pozew został skierowany do sądu z końcem marca 2020r.

Cieszymy się, że sąd podzielił prezentowane przez nas argumenty prawne, prowadzące do najdalej idącej sankcji cywilnoprawnej, jaką jest nieważność umowy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej