Wielu kredytobiorców, którzy zaciągnęłi  kredyt we frankach szwajcarskich doświadcza trudności związanych z niestabilnością kursu waluty i nieuczciwymi praktykami banków. Jednak wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku daje nadzieję na sprawiedliwość. Nasza Kancelaria kolejny raz potwierdziła swoją skuteczność w walce z nieetycznymi działaniami banków. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać profesjonalną pomoc prawną i skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy umowy kredytowej. 

Wyrok CHF – frankowicze wygrywają z Raiffeisen Bank 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny,  wyrokiem wydanym 23 lutego br. w sprawie frankowiczów oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG i zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 4.050,00 zł, tytułem zwrotu kosztów instancji odwoławczej – wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenie zasądzającego te koszty do dnia zapłaty.

Wyrok Sądu Apelacyjnego utrzymał w mocy wcześniejsze orzeczenie Sądu Okręgowego w Ostrołęce I Wydział Cywilny, z dnia 1 lipca 2022 r. (sygn. I C 1067/20). Zgodnie z którym Sąd unieważnił umowę kredytową dotyczącą kredytu frankowego zawartą w dniu 10 września 2008 roku między powodem a EFG Eurobank Ergasias SA (poprzednikiem prawnym pozwanego). 

Dodatkowo, zasądzono od Raiffeisen Bank International AG  na rzecz powodów kwoty:

  • 108.291,85 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 27.05.2020 roku do dnia zapłaty,
  • 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Prawomocny wyrok przeciwko Raiffeisen Bank

Wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG stanowi ważny sygnał dla wszystkich kredytobiorców. To dowód na skuteczność działań podejmowanych przez Kancelarię Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy w walce z niesprawiedliwymi praktykami banków. Niezależnie od tego, czy jesteś frankowiczem czy innym poszkodowanym kredytobiorcą, zachęcamy do skontaktowania się z nami już dziś. Oferujemy BEZPŁATNĄ analizę umowy kredytowej i profesjonalną pomoc w walce o Twoje prawa. Nie czekaj dłużej – działaj teraz!